Blog

Thênh Thang Vô Thường

Thiện thiện ác ác duyên nhau
Muôn đời thế thái tô màu trắng đen

Read More

Chữ An

Cái quá trình sinh nở đau đớn để rồi hạnh phúc đó là quy luật tất yếu đủ để tạo thành hình tượng đại diện cho chữ An.

Read More

Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật

Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, nơi đại ngàn vẫn thường hát như vậy! Con ong thật là may mắn, sinh ra và lớn lên tạo hoá đã sắp xếp sẵn ý nghĩa cuộc đời cho nó;

Read More

Mùa Hoa Mùa Người

Vàng mai, vàng nắng, vàng xuân
Bình yên một sáng, bâng khuâng một chiều!

Read More

Lời Ong Bướm

Men đời chếnh choáng, tình chưa tỉnh
Nhựa sống nồng nàn, khoẻ bận khoe!

Read More

Có Chi?

Có sinh có diệt
Có hội có ly
Có danh có liệt
Có chi có chi?…

Read More

Mất

Khi người ta mất một thứ gì đó, thường người ta sẽ có cảm giác tiếc nuối, mất càng nhiều, càng đau khổ. Họ bị mất!

Read More

Thơ Sự Tích Cây Thì Là

Ai cũng có một thời trẻ con, nhưng mấy ai vẫn còn giữ được sự trong sáng trong hình hài người lớn nhỉ…!?

Read More