Now Reading
Mùa Hoa Mùa Người

Mùa Hoa Mùa Người

  • Tình người bón gốc phong ba
  • Bình yên nở muộn phận hoa bên thềm...

Mùa Hoa Mùa Người

“Vàng mai, vàng nắng, vàng xuân
Bình yên một sáng, bâng khuâng một chiều!

Ngoài vườn lẻ dáng đìu hiu
Giọt mưa mẹ tưới cô liêu giọt trời
Lặng lòng nghe đất à ơi…

Tiếng lòng ru đất à ơi
Lá gầy vai níu nhẹ rơi áo sờn
Bốn mùa lại bốn mùa hơn
Sương lùa tóc thấm, gió vờn tóc êm
Đợi xuân đợi sắc, đợi thêm
Đợi mai kia trổ êm đềm con qua
Tình người bón gốc phong ba
Bình yên nở muộn phận hoa bên thềm…

Nhìn xuân nhìn sắc, nhìn thêm
Mùa hoa mùa sáng, mùa đêm mùa người!”

Phạm Hoài Nam (Mùng một tết, Tân Sửu 2021)

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT