Blog

Vậy Thôi

Đến một lúc, niềm tin chợt tan biến
Ngồi mỉm cười, lặng lẽ cánh hoa đêm…

Xem Chi Tiết

Bình An Đường Không Lối

Người đi tìm bình an là người đau khổ nhất thế gian!

Xem Chi Tiết

Rảo Bước Trăng Chiều

Cùng ta rảo bước ngang chiều
Cây thông lối cũ treo đìu hiu trăng…

Xem Chi Tiết

Xuân Hai Quê

…Đếm nắng hồng đo lối
Hẹn mùa sau tìm về
Hạ xin làm đọt chổi
Quét lá vàng thu mê…

Xem Chi Tiết

Chào Chiếc Lá Vàng

Chào lá vàng rơi, chào mùa xuân mới!

Xem Chi Tiết

Chúc Thôi Chúc

Năm mới chúc nhau thôi chúc nữa
Chúc hoài thực nghĩa chuyện y xưa

Xem Chi Tiết

Tặng Quà Cho Ông Già Noel

Râu trắng ông mang, xua băng giá
Cuộn mình ống khói, lối ông ra

Xem Chi Tiết

Cười vương vô thường

Cười lên em nhé, cười thương
Cười lên ta nhé, cười vương vô thường!

Xem Chi Tiết