BLOG

Chữ An

Cái quá trình sinh nở đau đớn để rồi hạnh phúc đó là quy luật tất yếu đủ để tạo thành hình tượng đại diện cho chữ An.

Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật

Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, nơi đại ngàn vẫn thường hát như vậy! Con ong thật là may mắn, sinh ra và lớn lên tạo hoá đã sắp xếp sẵn ý nghĩa cuộc đời cho nó;

Mùa Hoa Mùa Người

Vàng mai, vàng nắng, vàng xuân
Bình yên một sáng, bâng khuâng một chiều!

Lời Ong Bướm

Men đời chếnh choáng, tình chưa tỉnh
Nhựa sống nồng nàn, khoẻ bận khoe!

Có Chi?

Có sinh có diệt
Có hội có ly
Có danh có liệt
Có chi có chi?…

Mất

Khi người ta mất một thứ gì đó, thường người ta sẽ có cảm giác tiếc nuối, mất càng nhiều, càng đau khổ. Họ bị mất!