BLOG

Lời Ong Bướm

Men đời chếnh choáng, tình chưa tỉnh
Nhựa sống nồng nàn, khoẻ bận khoe!

Có Chi?

Có sinh có diệt
Có hội có ly
Có danh có liệt
Có chi có chi?…

Mất

Khi người ta mất một thứ gì đó, thường người ta sẽ có cảm giác tiếc nuối, mất càng nhiều, càng đau khổ. Họ bị mất!

Thơ Sự Tích Cây Thì Là

Ai cũng có một thời trẻ con, nhưng mấy ai vẫn còn giữ được sự trong sáng trong hình hài người lớn nhỉ…!?

Vậy Thôi

Đến một lúc, niềm tin chợt tan biến
Ngồi mỉm cười, lặng lẽ cánh hoa đêm…

Bình An Đường Không Lối

Người đi tìm bình an là người đau khổ nhất thế gian!