Now Reading
Lời Ong Bướm

Lời Ong Bướm

  • Tình thai trái mới, lòng thai tổ

Lời Ong Bướm

“Sợ rét đông ùa, chốn lạnh se…
Ong say trọn giấc, mộng xuân hè
Men đời chếnh choáng, tình chưa tỉnh
Nhựa sống nồng nàn, khoẻ bận khoe!

Noãn hé, hương vờn, hoa thẹn đón
Đường mời, mật gọi, phấn vo ve
Tình thai trái mới, lòng thai tổ
Giữ nhịp bao mùa, trữ chở che!”

– Phạm Hoài Nam

* Viết cho cái lạnh tràn về, dành tặng các bạn đã đọc thơ tôi!

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT