Blog

Ầu Ơ Gối Rễ

Nương rừng lạc giấc chân quê
Mơ hoang khép lại, cõi về như nhiên

Xem Chi Tiết

Tuổi thơ xin gửi cô thầy

Theo dòng hối hả đời trôi vội
Lạc mất vô tư thưở mắt to

Xem Chi Tiết

Cánh Vỗ Khô Mi

Vướng lệ có làm em cánh mỏi
Cánh đôi sẽ đợi, vỗ khô mi…

Xem Chi Tiết

Chào em sứ trắng

Chào em hoa sứ, chào trinh trắng
Trắng ngập đường qua, trắng có đôi!

Xem Chi Tiết

Nghé Nghề Trâu Nghiệp

…Ta dẫn trâu cày hay trâu dẫn
Đợi ngày lúa trổ, ai đi thâu?…

Xem Chi Tiết
Thiên Nga - Gia Cầm Mộng

Gia Cầm… Mộng

Nỗi buồn sao thể nguôi ngoai,
Khi bờ đông ngó bờ đoài tương tư?

Xem Chi Tiết

Thu Trưa

Buông hết đi, hãy để cõi lòng bình yên cùng tôi ngắm ánh trăng trưa!

Xem Chi Tiết
Tử Sinh Trà Luận

Linh Chi Tiếu Luận

Chuyện là vầy: Mấy đêm trước, kết thúc một mùa trung thu, ngồi một mình…

Xem Chi Tiết