Now Reading
Có Chi?

Có Chi?

  • 'Tự do trong buộc
  • Hạnh phúc trong đau'

Có Chi?

“Có sinh có diệt
Có hội có ly
Có danh có liệt
Có chi có chi?

Phúc tàn họa viếng
Họa tàn phúc thăm
Một ngày mấy tiếng
Một đời mấy năm?

Có nhân có quả
Có đúng có sai
Có thật có giả
Có nay có mai

‘Tự do trong buộc
Hạnh phúc trong đau’ (*)
Tri lời thân thuộc
An mau an mau!”

– Phạm Hoài Nam

(*) Lời một vị Thầy vô cùng đáng kính đã dạy, xin phép không nêu tên, ai hữu duyên sẽ gặp!

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT