Bạn Đang Xem
Thênh Thang Vô Thường

Thênh Thang Vô Thường

  • Đôi bờ sinh tử lạ quen
  • Minh minh muội muội mon men xoay vòng

Thênh Thang Vô Thường

“Thiện thiện ác ác duyên nhau
Muôn đời thế thái tô màu trắng đen

Đôi bờ sinh tử lạ quen
Minh minh muội muội mon men xoay vòng

Vụng chèo vụng chống long đong
Khéo chèo khéo chống thong dong mây ngàn

Niết Bàn toả sáng nhân gian
Địa Ngục nghiêng bóng… thênh thang vô thường!”

Phạm Hoài Nam

Bình Luận (0)

Chia Sẻ Lời Bình

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT

🚲