Cuộc sống muôn màu ẩn chứa trong những điều giản đơn!

“Trăng rọi hồ sen, bùn trở dạ
Nấm len cội mục, rác bón tâm
Trăng hoa thanh khiết, lời thai giáo
Nấm vẽ điêu tàn, lấn với xâm?”

Phạm Hoài Nam

Về Linh Chi Khang Nam