Now Reading
Vậy Thôi

Vậy Thôi

  • Ngồi mỉm cười, lặng lẽ cánh hoa đêm

Vậy Thôi

“Đến một lúc, niềm tin chợt tan biến
Ngồi mỉm cười, lặng lẽ cánh hoa đêm
Gió khẽ hát, trăng sao dường lên tiếng
Đã đủ đầy, nền đá lót êm êm…

Mai ngày mới, bên thềm mưa nắng mới
Ồ hôm qua, mây đợi, mắt có qua
Sao chẳng nhớ, chân dừng hay bước tới
À vậy thôi, đơn giản, vậy thôi à!”

– Phạm Hoài Nam

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT