Now Reading
Tuổi thơ xin gửi cô thầy

Tuổi thơ xin gửi cô thầy

  • Theo dòng hối hả đời trôi vội...

Tuổi thơ xin gửi cô thầy

“Ngày thơ đến lớp mắt tròn vo
Sách vở ê a nghịch lắm trò
Trống giục tan trường, lòng trẻ điểm
Đêm dài giáo án… nỗi cô lo!

Theo dòng hối hả đời trôi vội
Lạc mất vô tư thưở mắt to
Cuộc sống mưu sinh, em cũng thế
Bây chừ viết nhớ, chữ buồn xo…!”

– Phạm Hoài Nam

* 20/11 – Viết cho thầy cô, viết cho bạn bè và viết cho tuổi thơ tôi!

P/s: Có hai người thầy đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời mỗi người, là người cha và người mẹ!

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT