Now Reading
Tặng Quà Cho Ông Già Noel

Tặng Quà Cho Ông Già Noel

  • Râu trắng ông mang, xua băng giá
  • Cuộn mình ống khói, lối ông ra

Tặng Quà Cho Ông Già Noel

“Ông gói ước mơ gửi trong quà
Gieo lòng bao trẻ mỗi đông qua
Giáng sinh ông đến trao ấm áp
Vui hội, đón quà, rộn Thánh ca;

Râu trắng ông mang, xua băng giá
Cuộn mình ống khói, lối ông ra
Thương ông con gửi chút quà muộn
Gói trọn tình người, ấm tuyết xa!”

– Phạm Hoài Nam

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT