Now Reading
Rảo Bước Trăng Chiều

Rảo Bước Trăng Chiều

  • Cây thông lối cũ treo đìu hiu trăng

Rảo Bước Trăng Chiều

“Cùng ta rảo bước ngang chiều
Cây thông lối cũ treo đìu hiu trăng
Tóc xòa mấy sợi che giăng
Gió luồn lẫy nhịp, âm vằng vặc ngân

Bụi mờ thoảng cuộn xoa chân
Bâng khuâng mấy ngõ, trăng lần mấy soi
Bóng chiều lay nhẹ lẻ loi
Ngó đường rẽ đá, sỏi đòi gót chung!”

– Phạm Hoài Nam

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT