Now Reading
Nghé Nghề Trâu Nghiệp

Nghé Nghề Trâu Nghiệp

  • ...Ta dẫn trâu cày hay trâu dẫn...

Nghé Nghề Trâu Nghiệp

“Cái nghề cái nghiệp như con trâu
Đám ruộng thửa xanh thửa bạc màu
Ta dẫn trâu cày hay trâu dẫn
Đợi ngày lúa trổ, ai đi thâu?

Thuở đầu ta cũng tìm con nghé
Chọn đất khai hoang, gắng dãi dầu
Cày cấy hân hoan, nuôi nghé lớn
Trâu rồi cưỡi ngược, lưng ta đau…

Mấy phen kinh nghiệm thôi chăn trâu
Du mục đồng hoang bỏ cưỡng cầu
Trâu nghé tự do, ta tự tại
Hợp thời chung cấy, khỏi lo âu

Ta tin đất mẹ phì nhiêu lắm
Ruộng lúa đủ đầy phủ khắp châu
Mến nghé cùng duyên ta kết bạn
Nghé nghề, trâu nghiệp, thóc chia nhau!”

– P.H.Nam

*Ảnh bìa: Tranh của Teodoro Buenaventura (1863-1950)


View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT