Now Reading
Cười vương vô thường

Cười vương vô thường

  • Cười lên em nhé, cười thương
  • Cười lên ta nhé, cười vương vô thường!

Cười Vương Vô Thường

“Cười qua mấy độ lòng đau
Cười se tơ rối, cười lau phận tằm
Cười bơi dâu bể oái ăm
Cười leo non núi, cười đằm đá trơ

Cười choàng tỉnh nụ cười mơ
Cười ôm trọn giấc bơ vơ cười buồn
Cười trôi ngấn lệ đời tuôn
Cười quăng thế thái, cười buông nhân tình

Cười xuân nụ nở ánh minh
Cười hạ nụ ấm, vọng hình thế gian
Cười thu nụ úa đợi tàn
Cười đông nụ khép, buốt quàng cuộc sinh

Cười nào vá mảnh hồn trinh,
Cười nào vá kiếp sinh linh đoạn trường?
Cười lên em nhé, cười thương
Cười lên ta nhé, cười vương vô thường!”

– Phạm Hoài Nam

P/s: Cuộc sống cần những nụ cười, dù có là xuân hạ thu đông!

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT