Bạn Đang Xem
Chúc Thôi Chúc

Chúc Thôi Chúc

  • Xin tạ tình người loan tiếng phúc
  • Gắng lòng hiện hữu nguyện lời thưa

Chúc Thôi Chúc

“Năm mới chúc nhau thôi chúc nữa
Chúc hoài thực nghĩa chuyện y xưa
Thành công hạnh phúc cần tận lực
Mong cầu ước vọng mấy ai đưa?

Xin tạ tình người loan tiếng phúc
Gắng lòng hiện hữu nguyện lời thưa
Dài đường chân khỏe, thay ngắn nẻo
Giây phút gieo mầm vẹn nắng mưa!”

– Phạm Hoài Nam

Bình Luận (0)

Chia Sẻ Lời Bình

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT

🚲