Bạn Đang Xem
Chào em sứ trắng

Chào em sứ trắng

  • Chào em hoa sứ, chào trinh trắng

Chào Em Sứ Trắng

“Em kéo ta về, kéo mắt trôi
Ta rơi chút rét, lặng ven đồi
Chào em hoa sứ, chào trinh trắng
Trắng ngập đường qua, trắng có đôi!

Ta vén tinh khôi, em vén sắc
Em run gió thắt, ta run môi
Tình vương hoa trắng, đường vương nẻo
Ta kéo ta về… đơn kéo côi!”

-Phạm Hoài Nam


Cây hoa sứ trắng trên đoạn đường đồi phố núi Ban Mê!

Bình Luận (0)

Chia Sẻ Lời Bình

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT

🚲