Now Reading
Bình An Đường Không Lối

Bình An Đường Không Lối

  • Lời thơ vừa mới dấy
  • Gọi bầy cánh chim bay

Bình An Đường Không Lối

“Ta đến từ hôm qua
Ngỡ hôm nay là nhà
Lời thơ buồn ghế đá
Lại ngồi nhớ mai xa

Ta trốn ngày hôm qua
Trốn công viên chiều tà
Đường quanh nhìn phố xá
Lại dìu bóng mây qua

Ta níu chiều hôm nay
Níu chim ri lạc bầy
Lời thơ vừa mới dấy
Gọi bầy cánh chim bay

Ta ngóng ngày mai sang
Đón tinh sương rộn ràng
Đèn đêm vừa tắt sáng
Đợi hoài tối chưa tan

Thôi níu thời gian trôi
Níu không gian mệt rồi
Bình an nào có lối
Chợt bừng ý thơ đôi!”

* Người đi tìm bình an là người đau khổ nhất thế gian!

– Phạm Hoài Nam

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT