Now Reading
Ầu Ơ Gối Rễ

Ầu Ơ Gối Rễ

  • Xạc xào ai vuốt lá yên

Ầu Ơ Gối Rễ

“Đong đưa cây võng ru đời
Ầu ơ gối rễ, thảnh thơi vỗ về
Nương rừng lạc giấc chân quê
Mơ hoang khép lại, cõi về như nhiên

Xạc xào ai vuốt lá yên
Co ro cuộc mộng, ôm miền vai trơ
Giật mình thức, vỡ hồn thơ
Ngỡ ngàng chào nhé, rừng mơ, ta về!”

– Phạm Hoài Nam

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SINCE 2011 © LINHCHIKHANGNAM.COM - ALL RIGHTS RESERVED | ABOUT | SHOP | CONTACT